Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Majątek jednostki stanowią:

aktywa trwałe 0,00
aktywa obrotowe 431,64
suma aktywów 431,64

stan na dzień 31.12.2012 r.

zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 euro: obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 398