Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art. 9 oraz art. 18 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) rodzina może otrzymać wsparcie przez działania placówek wsparcia dziennego, w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” jest publiczną specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewnia opiekę wychowawczą, pomoc terapeutyczną, dydaktyczną i socjalną dzieciom w wieku od 5 do 16 lat oraz ich rodzinom.

Cele Świetlicy

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Świetlicy

Dyrektor

Dyrektor Świetlicy kieruje pracą placówki, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania, zatrudnia kadrę pedagogiczną i merytoryczną.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-05-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 550