Guziki

Status prawny

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organ prowadzący

Organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.

Nadzór

Nadzór nad działalnością Świetlicy sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)
  2. Akt założycielski z dnia 06.07.1994 r.
  3. Zezwolenie na prowadzenie placówki z dnia 16.10.2012 r.
  4. Statut Świetlicy str.1, str.2, str.3
  5. Uchwała nr LV/910/10
  6. Uchwała nr XIX 380/12 str.1, str.2
  7. Uchwała nr XXIII/323/16

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-09-2016 - Edycja treści.

31-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-05-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 413