Guziki

Informacje nieudostępnione

Sposób udostępniania

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, powinien być złożony w formie pisemnej - wzór wniosku stanowi załącznik do informacji.
Osoby zainteresowane dostępem do informacji publicznej mogą złożyć wniosek w biurze Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” ul. C.K. Norwida 4. Wniosek jest dostępny również w biurze Świetlicy.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 1. podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,
 2. danych teleadresowych wnioskodawcy,
 3. przedmiotu wniosku,
 4. sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Forma załatwienia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 1. udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
 2. decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
 3. decyzja o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej

Przewidywany termin załatwienia

 1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Świetlicy.

Uwagi

 1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.
 2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

29-05-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 306