Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach

Rejestrów i ewidencji zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Pracownicy placówki mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub Świetlicy z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie placówki osobom upoważnionym na ich wniosek.

Rejestry i ewidencje udostępnia się powoływanym do tego organom kontrolującym po przedstawieniu upoważnienia na terenie placówki.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-12-2017 - Edycja treści.

04-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 218