Guziki

Kontrole

 

Zestawienie kontroli zewnętrznych w jednostce w r. 2017

Lp.

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

Wynik kontroli (ocena badanych zagadnień przez organ kontrolujący lub informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach w przypadku braku oceny)

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

1. Ocena stanu sanitarnego placówki, dokumentacja placówki, przestrzeganie strefy bezdymnej;

2. Ocena stanu sanitarnego zaplecza kuchennego w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności dożywiania podopiecznych.

 

bez zaleceń

 

 

bez zaleceń

2

Kuratorium Oświaty

1. Organizacja wypoczynku zimowego- dokumentacja placówki, kwalifikacje kadry, realizacja programu, bezpieczeństwo dzieci.

2. Organizacja wypoczynku letniego- dokumentacja placówki, kwalifikacje kadry, realizacja programu, bezpieczeństwo dzieci.

 

bez zaleceń

 

 

 

 

bez zaleceń

3

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Funkcjonowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych

i gospodarczych roku 2016

Zalecenia:

1.Dokonanie weryfikacji

i sprawdzenia historii zatrudnienia pracowników w jednostce;

2.Regulowanie terminów zobowiązań wobec kontrahentów z możliwie najmniejszym wyprzedzeniem;

3. Zminimalizowanie obrotu gotówkowego, opracowanie nowej procedury dokonywania zakupów bieżących.

4

Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ocena stanu technicznego oraz sposobu użytkowania obiektu budowlanego

bez zaleceń

5

Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Czynności kontrolno-rozpoznawcze dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

bez zaleceń

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-12-2017 - Edycja treści.

04-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 186