Guziki

Tryb działania

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” działa w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z r. 2011 Nr 149, poz. 887 ze zm.)
  2. Statut Świetlicy
  3. Regulamin organizacyjn
  4. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Dyrektor

Dyrektor Świetlicy kieruje działalnością jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje regulaminy, ustala procedury i wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Czas pracy

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” funkcjonuje przez cały rok. W okresie ferii zimowych i letnich organizuje wypoczynek dla dzieci w formie półkolonii. Placówka jest czynna w godz. 8.00 –  19.00, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 339