Guziki

Dyrekcja

Bożenna Walczak

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; pedagog, nauczyciel dyplomowany.

Studia podyplomowe:

  1. Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowo-wychowawczymi;
  2. Organizacja pomocy społecznej.

Kompetencje

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.
Zakres obowiązków dyrektora określa Statut Świetlicy

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-11-2018 - Edycja treści.

31-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-05-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 412